Kungens och Drottningens besök vid BöSJ 1977.

 

"Kungavagnen", en replik av den vagn som användes vid kungliga jakter(bild längst till vänster) under 1930-talet, byggd på originalboggier.

 

            Tankvagn från RLJ

 

Täckt PERSONBOGGIEVAGN byggd av Harald Eriksson, på feldbahnboggier från Emsfors.
Bilden nedan är från kungafamiljens besök 1983.
 

"LÅDAN"vid Långängens station 1911.
Foto Sällskapet Amorina ,Stocksund

Ladan 3