Den nya tekniken med järnväg som transportmedel, gjorde sitt intåg i Böda Kronopark när Domänverket anlade skogs- banan under åren 1908 - 1909. Den sammanlagda spårlängden blev 27 km och spårvidden blott 600 mm. Till en början användes hästar som dragkraft. År 1910 anskaffade Domänverket ångloket "MORMOR" och 1928 ångloket "FARMOR" .

Efter andra världskriget fick bilismen sitt genombrott och järnvägen lades definitivt ned 1959.Trafiken hade då upphört på Grankullaspåret och Tellspåret fem år tidigare. FARMOR skrotades medan MORMOR räddades åt eftervärlden av Nässjö hembygdsförening.

MORMOR har sedan helrenoverats av föreningen Ohs Bruks Museijärnväg och har nu återköpts av föreningen Böda SkogsJärnväg och används i trafiken. Under tiden har Björn Lüning välvilligt lånat ut sin "KAROLINA" till vår föreningen.

 

Föreningen Böda Skogsjärnväg bildades 21 juli 1974 med avsikt att återuppbygga och trafikera en lämplig delsträcka av den nedlagda skogsjärnvägen samt bevara föremål och i drift visa lok och vagnar från den gamla skogsjärnvägsepoken 1908 - 1959 i kronoparken.

Tack vare markägaren Domänverkets välvilja ställdes den gamla banvallen mellan Fagerrör och Trollskogen till föreningens forfogande och arbetet kunde påbörjas samma sommar. 1978 kunde vi trafikera en liten del av denna sträcka.

1991 påbörjades arbetet med banans förlängning från Tomtskog och norrut och med hjälp av entusiastiska medlemmar och Domäns, ASSI-Domäns ,numera Sveaskogs, välvilja har spåret nu nått Trollskogen där det invigdes de 21 juli 1994 av kommunalrådet i Borgholms kommun.

Foto. Evald Peterson