Mormor

Thumbnail image

Efter nedläggningen av trafiken på skogsbanan stod loket uppställt utanför sågen i Böda och blev lekplats för traktens barn i 12-14 år gamla.1959 räddades MORMOR från skrotning av Algot Andersson. Loket ställdes upp i Nässjö hembygdspark. Där kom loket att stå till 1972 då Ohs Bruks Museiförening bildades och arrenderade det på obestämd tid med option att sätta det i driftdugligt skick. 1990 förvärvades loket av Böda Skogsjärnväg. Tillverkat av Lokomotiv und Dampfkesselfabrik L.Zobel 118/1910. Inköpt 1910 , 4 axlar. Tjänstevikt. 8 ton .