Karolina

Ångloket KAROLINA kom till Sverige 1920. Loket byggdes någon gång under första världskriget ( Orenstein & Koppel 7996 ) men blev stående i reserv till krigsslutet då det gavs tillverkningsåret 1919. Det inköptes av Kopparfors Trävaru AB Tunaberg och körde timmer från Gälkhyttan till Marvikens Såg samt på ytterligare några timmerbanor i östra Kolmården. Loket användes flitigt under 20 - talet sedan sparsamt under 30 - talet, lite mer under krigsåren för att sedan bli stående. När lokstallet i Strömsnäsbruk brann 1947 kunnde försäkringsmannen Gösta Wikander erbjuda KAROLINA som ersättningslok. Med nya hjulringar från Surahammars Bruk kunde KAROLINA sedan arbeta med 643 mm spårvidd ytterligare 10 år.   Loket var för svagt för att klara transporterna från bruket i Delary där banan började med en tre kilometer lång backe.Loket blev sedan stående tills det inköptes av Björn Lüning för skrotpriset 1000 kr. Efter att ha lagt ner 1000 timmars arbete och 20 000 kr kunde loket sättas i drift augusti 1970, nu med nya tuber i pannan och med spårvidden ändrad till den ursprungliga 600 mm. Loket har sedan flitigt använts, först privat,sedan på museibanan i Viby i Sollentuna, där museiföreningen Sollentuna Enskilda Järnväg ( SEJ ) stått för driften. Under somrarna 1985 - 1989 lånades KAROLINA ut till BöB, senare BöSJ. Vår och höst arbetade loket i Sollentuna. Verksamheten i Sollentuna har nu lagts ner och KAROLINA har kommit till Fagerrör.

 Mer om Karolina:

1996 SEJ 600 mm Sollentuna en film på YouTube

SJK Postvagnen

     Loket är idag avställt för renovering.