Dieselloket "DRAGOS" Klöckner-Humboldt- Deutz 55107/1952 , 55 hkr , 13 ton , (hos oss avviktat till c:a 10 ton) , 4 axlar, förvärvat från Emsfors Bruk 1989.