Böda Skogsjärnväg


Museiföreningen Böda Skogsjärnväg
Fagerrörvägen 60
387 75 Byxelkrok Tfn.0485-241 40

Medlemsavgifter 2018

 

Vuxna .......................................200:-
Familj .......................................400:-
Ungdom (under 15år).............100:-
*
*(som blir 15 år under kalenderåret)

 

Ordförande
v.Ordförande
Sekreterare
Kassör
Trafikchef / utbildningschef
Maskinchef 

Lars-Peter Åhs
Hans-Peter Wyss
Leif Gustafsson
Hans Bäckman

Vasavägen2, 6tr.
177 52 Järfälla.
tfn.08-580 316 72
mob.070-522 55 90
ÖLAND:
Holmebodar 1723
387 75 Byxelkrok

Tfn.0485-241 31
Diskusvägen 13,
352 51 Växjö,
Tfn: 0470-809 18,

Mobil: 070-363 83 49
Öland: Alvara Sjögata 36,
387 73 Löttorp.
Eldarevägen 3
691 53 Karlskoga
Tfn: 0586-59057
Mobil: 070-573 33 91


Dagsländevägen 21
194 53 Upplands-Väsby
Mobil: 073 933 7085

 bitr.Maskinchef Banchef bitr. Banchef
 
Personalsamordnare
 
Leif Österman Bo Svensson  
   
 

Östra gatan 26,
387 75 Byxelkrok
Mobil:070-761 82 46

Norrbödagatan 155
Böda
387 73 Löttorp,
Tfn: 0485-220 23
Mobil:070 575 89 43Webbmaster

Bo Österberg

 

   
     
Kullenvägen 4
Böda
387 73 Löttorp
Tel.:0485-223 39